De nieuwe dam (en duiker!)

Om straks gemakkelijk bij de garage te komen, om geen auto’s voor het huis te zetten en ook om de waterkwaliteit te verbeteren werd er een nieuwe dam aangelegd. Ditmaal met duiker (een buis die het water door laat). Wanneer straks de bouw is afgerond zal de huidige dam worden verwijderd. Maar eerst dus de aanleg van de nieuwe; deze werd op de zaterdagen in mei, juni en juli aangelegd. Het resultaat mag er weer zijn; het is mooi geworden.

Maar wat ging daar allemaal aan vooraf....... Jorrit had een mooie tekening gemaakt in blokjes. Deze tekening werd afgestemd met het waterschap en er werd vergunning verleend.

Er werden grote azobe planken aangeschaft en geleverd. En de sloot werd drooggelegd. Gelukkig kwamen Pieter en Bram ons weer ondersteunen. Dit betekende dat er eerste allemaal planken de grond in geduwd. Zo onderstond er aan twee kanten een houten muur.

Hier werden zo’n 500 bouten en moeren in geschroefd. En werd met de zaag een groot gat gezaagd. De duiker werd erin geschoven en vervolgens was het wachten of het water er doorheen zou stromen.

De dam werd zorgvuldig afgevuld, worteldoek aan de kant van de duiker, daarna werd er veel zand gestort en werd het afgetopt met puin. Ook werd de weggehaalde puin weggereden door onze eigen 'Roan Verstappen'. 

En toen nog even aan drillen en je kan nu over de dam rijden.

De afwerking zal volgend jaar verder gaan. Het idee is dat er dezelfde latjes nog gemonteerd worden als bij het huis. En ook zal de bestrating worden aangelegd. En uiteindelijk zullen er twee poorten moeten worden geïnstalleerd; een tweedeurspoort van door auto’s en een zijpoort voor de voetgangers en fietsers. Heel benieuwd hoe dat er volgend jaar uit ziet.